Jaką szkołę wybrać?

Rodzice dla swojego dziecka chcą jak najlepiej, dlatego też wybór najlepszej szkoły może okazać się trudniejszy, niż sądzimy. Do wyboru mamy co najmniej kilka możliwości, stąd mętlik w głowach rodziców. Oto najpopularniejsze i najbardziej dostępne opcje:

  • szkoła publiczna – klasy są nawet trzydziestoosobowe, jednak program nauczania jest jak najbardziej zachowany, standardowy, prowadzony według ściśle wyznaczonych wytycznych, organizowane są też zajęcia wyrównawcze oraz kółka zainteresowań;

  • szkoła prywatna – płacimy za czesne, jednak klasy są mniej liczne, a nauczyciel może więcej czasu poświęcić każdemu dziecku z osobna;

  • szkoła międzynarodowa – czyli można powiedzieć „językowa”; językiem wykładowym jest język angielski, dzięki czemu nasze dziecko opanuje go perfekcyjnie, zaś później będzie mogło zdawać maturę dwujęzyczną, co daje więcej możliwości w przyszłości.