22.10.c4.jpgAndragogika jest to specjalny dział pedagogiki zajmujący się kształceniem dorosłych. Zwraca on uwagę na procesy uczenia się ludzi dorosłych, ich motywację oraz sposoby, aby ją podnieść. O ile niegdyś uważano, że wykład to wystarczająca forma przekazywania wiedzy dorosłym, o tyle dziś dzięki tej nauce kładzie się nacisk, na zróżnicowane metody nauczania. Szkołę językową, która oferuje swoim uczniom wachlarz szerokich możliwości zgłębiania języka można znaleźć na stronie – kursy mikołów.