Zasady bezpieczeństwa podczas pożaru oraz umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych są dla uczniów niezbędną wiedzą, która w przyszłości może niejednokrotnie okazać się przydatna. Dlatego też dyrektorzy szkół powinni zadbać o odpowiednią edukacje swoich podopiecznych.

 

  1. Organizować próbne alarmy pożarowe, przy użyciu zainstalowanego w szkole systemu, więcej na temat możliwości takiego systemu.

  2. Organizować pogadanki ze strażakami, ratownikami medycznymi i policjom

  3. Organizować konkursy wiedzy oraz umiejętność praktycznych z BHP i pierwszej pomocy.