Tak, program szkół prywatnych musi być zgodny z rozporządzeniami ministra edukacji narodowej. To znaczy, że nie może być uboższy od programu szkół państwowych, za to może być rozszerzany.

 boys-286245_640.jpg

Czy prywatne szkoły mogą dać więcej mojemu dziecku, niż szkoły państwowe?

Tak, przykładem jest ta szkoła – prywatna szkoła kraków, która prowadzi zajęcia po angielsku. Szkoły te mogą także wprowadzić większą ilość zajęć sportowych.