Szkoła to nie tylko zajęcia lekcyjne! Oczywiście to bardzo ważne, żeby szkoły oferowały swoim uczniom, jak najwyższy poziom edukacyjny, ale nie zapominajmy także o innych standardach (zob. sprawdzona prywatna szkoła kraków).

 


classroom-4401x2934_23267.jpgKiedy wysyłasz dziecko do szkoły chcesz, żeby było bezpieczne. Nigdy nie zagwarantuje ci tego w pełni wielka szkoła publiczna! Małe klasy to zżyci ze sobą uczniowie i zaprzyjaźnieni nauczyciele.

Szkoły prywatne dysponują także na stałe opieką pielęgniarki, psychologa szkolnego i logopedy, którzy są coraz rzadziej widziani w szkołach publicznych...