Duże zakłady pracy mające kontakt z ogromnymi tonażowo materiałami potrzebują specjalistów umiejących obsługiwać suwnice. Konieczny do zdobycia tego typu umiejętności kurs suwnice możemy znaleźć na stronie- kurs suwnice zapisy.

  1. Obsługa suwnicy może odbywać się z poziomu terenu lub z odpowiedniej kabiny operatora.

  2. Suwnica podnosi ogromne ciężary i przemieszcza na odpowiednie odległości. Pracownik który ją obsługuje musi cechować się spokojem, opanowaniem i precyzją.

 

whiteboard-849808_640.jpg