Technikum o profilu ekonomicznym jest to z pewnością szkoła, którą wybierają osoby zorientowane na przyszłość i myślące o niej niezwykle poważnie. Dlatego też szkoła tego typu powinna uczyć praktycznej wiedzy, a to oznacza, że w programie powinny znaleźć się takie zajęcia jak:

 

accounting-931424_1920.jpg

  • obsługa programów księgowych i kadrowo – płacowych (zob. kadry i płace)

  • rozporządzenia i akty normatywne związane z księgowością i rozliczaniem firm

  • prawo zamówień publicznych

  • realizacja rzeczywistych projektów ekonomicznych.