• Małe oddziały i klasy, dzięki czemu podnosi się nie tylko bezszkola21students-385356_1920.jpgpieczeństwo Twojego dziecka, ale także indywidualny sposób pracy z uczniem i zwracanie uwagi na jego potrzeby.
  • Ciekawy, konkurencyjny program nauczania, na przykład lekcje w języku angielskim w standardzie. Taki program możesz znaleźć na przykład w tej szkole – dobra prywatna szkoła kraków.
  • Lepsza infrastruktura szkoły, nowoczesne wyposażenie i sale lekcyjne przystosowane do wieku uczniów.